Auttin kalaveden osakaskunta

Tervetuloa sivuillemme

Auttin osakaskunnan vedet sijaitsevat n. 75 km Rovaniemeltä Kuusamoon. Auttinjyrhämästä

Attikönkään alapuoliselle alueelle n. 10 km matkalle.

Jyrhämä on syvä, jopa 40 m, entisen Pirttikosken alapuolinen lahtipoukama.

Pirttikosken voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä kuivaksi jääneen pääuoman alaosaan

on rakennettu kauneuspato ja myöhemmin kalatie. Padon yläpuolelle on muodostunut n.2 km pitkä allas.

Auttijoki on hiljaa virtaava, luonnontilainen ja pääosin hiekkapohjainen.

Vesialueet ilmenevät oheisestakartasta.

Punaisella rastilla on merkitty veneenlaskupaikatSivustoa päivitetään kokoajan.

Lisätty ajankohtaista-otsikon alle uusi opinnäytetyö karjapolusta tehdystä opinnäytetyöstä.

Tuorein päivitys/tarkistus 14.8.2023 klo 20.10 - Juha H