Kalastuksen ja rakentamisen vaiheita

Rakennus- ja kalastusvaiheita

Isohaaran voimalaitoksen rakentaminen ja sulku vuonna 1949 sai aikaan täydellisen

muutoksen kalastuksessa - siihen asti lohen pyynti lohipatojen rakentamisineen

loppui. Muut kalastustavat ja lähialueitten vedet otettiin käyttöön.

Pirttikosken voimalaitoksen valmistuminen v.1959 merkitsi puolestaan kalastuksen

loppua Auttin kylällä - Kemijoen kuivaan jokiuomaan tuli vain Auttijoen vähäiset

vedet.

Kuiva uoma säilyi aina vuoteen 1980, jolloin Taittumanniemen pohjapato

valmistui ja kylän kohdalle muodostui "kauneusallas". "Kauneuspatooon"

valmistui v. 2016 kalatie, joka mahdollistaa kalojen, ennen kaikkea taimenen nousun

"kauneusaltaaseen" ja Auttijokeen. Taimen on välttämätön isäntäkala Auttijoessa

esiintyvälle raakulle kehityksen alkuvaiheessa.

Kalakannan elpyminen on viime vuosina ollut voimakasta ja Auttin Jyrhämässä on

tällä hetkellä runsas Hauki, Muikku, Taimen ja erikoisesti Kuha-kanta.

                      Ilmakuva Pirttikoskesta