Kalakannan hoito ja kehityshankkeet


Kemijoen velvoiteistutusten sekä Pirttikosken tehonnoston kompensaatiovaroilla on pystytty tuloksekkaaseen kalanistutustyöhön.

Jyrhämään on muodostunut erittäin runsas kuhakanta. Myös taimenta saadaan kohtuullisesti. Useasti kesässä tapahtuvilla istutuksilla myös kirjolohta saadaan sekä Jyrhämästä että kauneusaltaasta.

Vaativana hankkeena osakaskunta toteutti kalatien rakentamisen. Huoltotöiden aikana on todettu taimenen nousevan alatiehen. Varsinaista kalalaskuria osakaskunta ei pysty rahoittamaan vaan pyritään saamaan ulkopuolista rahoitusta.


Kehityshankkeina osakaskunta pyrkii edistämään myös rantojen käyttöä ja niiden kaunesarvojen vaalimista. tällä hetkellä on meneillään:


  • Alkukartoituksessa v. 2020 havaittiin raakkuja koko matkalla Auttiköngäs - Juurikkaniemi. Ensi kesäksi on lupailtu Auttijoen ja sen valuma-alueen luonnontilan kartoitus. Työn suorituttaisi ELY-keskus.

  • Vanhan Kemijokiuoman ja sen rantojen raivaukset välillä Auttinsuu - Pirttikosken alakanava. Suunnittelun suorittaa AMK ensi talvena oppilastyönä. Toteutus tapahtuu Rovaniemen kaupungin maisemanhoidon puitteissa.

  • Karjapolku: Auttinsuu - Auttikönkään luontopolun laavu. Linjaus syksyllä 2021 ja neuvottelut mm. metsähallituksen kanssa. Karjapolku yhdistetään Auttin ulkoilureittiin ja Pisiönniemen reitistöön.