Ajankohtaista

AUTTIJOEN KARJAPOLKU

TOTEUTUSSUUNNITELMA

POLUN TARKOITUS JA LUONNE

Auttiköngäs on ollut tunnettu ja suosittu matkailukohde jo 1900-luvun alkupuolelta.

Olipa se listalla kansallispuistoksi ennen toista maailmasotaa. Natura-aluetta

muodostettaessa varattiin yhteys Auttin kylältä Auttikönkään luontopolun laavulle.

Tämä suunnitelma perustuu Lapin AMK:n oppilastyönä valmistuneeseen Auttijoen

Eräpolku-suunnitelmaan. Polku muodostaa kehitteillä olevan Auttin kuntopolun kautta

yhteyden Kemijokirantaa pitkin Auttin kylätalolle.

Polku tukeutuu pääosin jo sata vuotta sitten karjan tallaamiin polkuihin. Polkua ei

laajenneta eikä pohjata. Vain purojen ylityksiin rakennetaan tulvien ylityksiin kiertolenkit

ja ylitysrakenteet.

Auttijoki soveltuu mainiosti veneilyyn ja kanoottiretkeilyyn. Polku edesauttaa

merkittävästi heittokalastusta rannalta.

SUUNNITELMA JA TOTEUTUS

Polun kokonaispituus on noin 4 kilometriä ja se on länsipään alkua lukuunottamatta

helppoa tasamaata. Polku sijoittuu koko matkaltaan lähelle Auttijoen etelärantaa. Polkuun

ei sisälly varsinaista taukopaikkaa, vain keskivaiheille rakennettava penkki.

Polku avataan lähinnä oksistoa harventamalla. Opastus toteutetaan toisistaan näkyvin

puunrungon maalimerkein. Opastaulut sijoitetaan polun molempiin päihin ja Info

Auttikönkäälle ja Auttin Kylätalolle.

Suunnittelua on ohjannut ja laatinut Auttin kalaveden osakaskunta. Hankkeen rahoitus

tulee pääosin Rovaniemen Kylät-varoista. Normaalista kunnossapidosta huolehtii

osakaskunta.

Rakennustyön kustannusarvio on 10 000 €.

Alla karttakuva itse polusta.

Karjapolku-hankkeesta on myös tehty opinnäytetyö joka on ladattavissa laitteelle alla olevasta linkistä. TIedosto avautuu myös kännykällä. Lukemista varten tarvitset laitteellesi adobe acrobat readerin. Opinnäytetyön on tehnyt Soile Aapajärvi. 
-Ylläpidolta tarkennus, että eräpolku-nimi on muutettu sivustolla Karjapolku-nimeksi vastaamaan paremmin polun alkuperäistä käyttötarkoitusta. 


Alla on Paulus Nevalan Opinnäytetyö, jonka aiheena on Auttin kylän maisemanhoito suunnitelma. Työ on 50 sivua sisältävä pdf-tiedosto. Tällä hetkellä webnode-sivusto ei mahdollista näin ison tiedoston lataamista sivustolle kuva kuvalta.